1/1

První pomoc poskytli zraněnému strážníci Městské policie.

První pomoc poskytli zraněnému strážníci Městské policie.

Zdroj: MP Zlín