Odchod uherskobrodských Židů k určenému shromaždišti v budově reálného gymnázia, foto Vilibald Růžička 27. 1. 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

Židé přivážejí svá zavazadla k budově reálného gymnázia, kde bylo provedeno poslední třídění jejich osobních věcí, foto Vilibald Růžička 27. 1. 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

Židé čekající před budovou reálného gymnázia na registraci do transportu, foto Josef Sedláček konec ledna 1943

Židé čekající před budovou reálného gymnázia na registraci do transportu, foto Josef Sedláček konec ledna 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

Opuštěná zavazadla složená po registraci jejich majitelů před budovou reálného gymnázia, foto Josef Sedláček konec ledna 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

Odchod deportovaných Židů na uherskobrodské vlakové nádraží odkud byli transportováni do terezínského ghetta, foto Vilibald Růžička 27. 1. 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

Vyklízení budovy gymnázia členy německé Hitlerovy mládeže o několik měsíců později po ukončení transportů, foto Josef Sedláček 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Koho z politické scény považujete za škůdce polistopadového vývoje?
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Deník