Odchod uherskobrodských Židů k určenému shromaždišti v budově reálného gymnázia, foto Vilibald Růžička 27. 1. 1943

Odchod uherskobrodských Židů k určenému shromaždišti v budově reálného gymnázia, foto Vilibald Růžička 27. 1. 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

Židé přivážejí svá zavazadla k budově reálného gymnázia, kde bylo provedeno poslední třídění jejich osobních věcí, foto Vilibald Růžička 27. 1. 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

Židé čekající před budovou reálného gymnázia na registraci do transportu, foto Josef Sedláček konec ledna 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

Opuštěná zavazadla složená po registraci jejich majitelů před budovou reálného gymnázia, foto Josef Sedláček konec ledna 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

Odchod deportovaných Židů na uherskobrodské vlakové nádraží odkud byli transportováni do terezínského ghetta, foto Vilibald Růžička 27. 1. 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

Vyklízení budovy gymnázia členy německé Hitlerovy mládeže o několik měsíců později po ukončení transportů, foto Josef Sedláček 1943

Zdroj: archiv Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Odlévání rukou studenských vůdců sametové revoluce v Gottwaldově.
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč