Galerie: Dar papeži Františkovi - Korunu svaté Anežky České předali ve Vatikánu