Galerie: Benefiční koncert lidí dobré vůle vynesl 1,6 mil. korun