Galerie: Astronom Pavel Pintr ze Žatce

Pavel Pintr má soukromou observatoř v Krušných horách, kde provádí pozorování a fotometrii tranzitujících exoplanet a proměnných hvězd. Výsledky pak využívá k publikaci vědeckých článků a na mezinárodních konferencích. Pavel Pintr Pavel Pintr na mezinárodní výstavě optických přístrojů v USA v Baltimoru. V pozadí je světelný dalekohled pro pozemní pozorování vzdálených cílů určených pro armádu USA. Foto archiv Pavla Pintra Pavel Pintr hovoří k návštěvníkům žateckého přírodovědného centra. Pavel Pintr hovoří k návštěvníkům žateckého přírodovědného centra.