1. Zprávy sekretariátu OFS
1.1 Zprávy z jednání VV OFS.
1.2 Přítomni: Vacenovský Ladislav, Grebeníček František, Bc. Šťasný Josef, ing. Travenec Stanislav, Šimon Ivan, Němeček Stanislav. Jako host Uherek Lukáš.
1.3 Došlá a odeslaná pošta – VV bere na vědomí.
1.4 Úkoly z min. VV byly splněny.
1.5 Předseda STK zhodnotil probíhající jarní kolo mistrovských soutěží. Připomínky jsou nejvíce k špatně vypisovaným zápisům ze strany delegovaných rozhodčích a největší nedostatek je pozdní zasílání zápisů. Další problém nastal po neděli, a to nám připravilo počasí. Řada utkání se neodehrála. Vezměte na vědomí toto upozornění: o hrací ploše rozhoduje jen delegovaný rozhodčí. Na vědomí: předseda OFS a STK. Dále jsme zjistili, že někteří rozhodčí nenapíšou vyloučeného hráče do zápisu, a to dokonce když je na utkání přítomen funkcionář OFS. Tyto výstřelky budeme tvrdě trestat, a to jak rozhodčí, tak domácí i hosty.
1.6 Předseda DK tyto nové praktiky rozhodčích vysvětloval (což nejde) a dále jsme se zabývali mistrovským utkáním v Babicích.
1.7 Členové VV vyslovili nespokojenost s prací KR a obsazovacího úseku. Byla přijata tato opatření: obsazovací komise musí ve čtvrtek odpoledne předkládat obsazení rozhodčích na další týden předsedovi OFS a celkem bude muset komise rozhodčích zlepšit svou práci.
1.8 Členové komisí do příštího VV připravit změny RS na soutěžní ročník 10/11.
1.9 Různé:
- VV vzal na vědomí pozvánku na poradu předsedů OFS v Praze – nezúčastní se nikdo
- VV vzal na vědomí zápis z jednání VV KFS č. 26 a 27
- VV vzal na vědomí ÚZ č. 28 a 29 KFS Zlín
- VV vzal na vědomí termínovou listinu pro podzim 2010 – předáno STK
- VV vzal na vědomí zápis z jednání zástupců rozhodčích OFS a KFS – zástupce OFS UH se nezúčastnil
- VV vzal na vědomí zápis z jednání VV ČMFS
- VV vzal na vědomí stížnost FC Babice vůči rozhodčím při utkání v Mařaticích a doma s Korytnou a Vlčnovem
- VV vzal na vědomí zápis z mimořádné členské schůze – předáno ČSTV
- VV doporučil FC Orel Uherský Brod k přijetí za člena ČMFS

2. Zprávy z jednání STK a KM
2.1 STK schválila výsledky mistrovských a pohárových utkání odehraných dne 14.-16. 5. 2010 dle došlých zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů svazu.
2.2 Za nenahlášené výsledky se domácí oddíly trestají pořádkovou pokutou 100,- Kč: 1245 Břestek, 13123 Babice.
2.3 Neodehraná utkání:
2.3.1 OP 1243 Nivnice – Polešovice Odloženo na NT 28. 5. 2010 17.30.
2.3.2 OP 1245 Břestek – Kostelany Odloženo na NT 21. 5. 2010 17.00.
2.3.3 OP 1247 Traplice – Bánov Odloženo na NT 11. 6. 2010 17.30.
2.3.4 ZT-A 3263 Mistřice – Kunovice Odloženo na NT 11. 6. 2010 17.00.
2.3.5 ZT-A 3264 Medlovice – Stříbrnice Odloženo na NT 4. 6. 2010 17.30.
2.3.6 ZT-B 4244 Rudice – Uh. Ostroh B Odloženo na NT 28. 5. 2010 17.00.
2.3.7 OP-Ž 7215 Jarošov – Nivnice Odloženo na NT 26. 5.2 010 17.00 (chybí zápis a dohoda o NT).
2.3.8 OS-A 8173 Kostelany n/M – Topolná 3:0 kontumačně (Kostelany nepřijely a uhradí poř. pokutu 800,- Kč).
2.3.9 OS-B 9171 Jankovice – Sušice Odloženo na NT 11. 6. 2010 17.00.
2.3.10 OS-B 9173 Jalubí – Babice Odloženo na NT 27. 5. 2010 17.00.
2.3.11 OS-B 9174 Huštěnovice – Velehrad Odloženo na NT 4. 6. 2010 17.00.
2.3.12 OS-B 9202 Traplice – Velehrad Odloženo na NT 1. 6. 2010 16.30.
2.3.13 OS-B 9203 Jankovice – Huštěnovice Odloženo na NT 26. 5. 2010 17.00.
2.3.14 OS-C 10173 Korytná – 1. FC Slovácko Odloženo na NT 26. 5. 2010 17.00.
2.3.15 OP-PS a OP-PM 11091 a 12091 Dolní Němčí – Zlechov, 11092 a 12092 Ostr. N. Ves – Uh. Ostroh, 11094 a 12094 Vlčnov – Spytihněv, 13142 Babice – Ořechov všechny zápasy přípravek odloženy. Oddíly nahlásí dohody NT.
2.4 Další podrobnosti zápasů:
2.4.1 Semifinále poháru OFS: Záhorovice – Ostr. Lhota 1:3. Do finále postupuje Ostr. Lhota.
2.4.2 ZT-A 3252 Podolí – Traplice B 10:0 dodatečně schváleno. HR Pyclík uhradí 200,- Kč za pozdní zaslání zápisu.
2.4.3 OP-D 5264 Nivnice – Vlčnov 5:1 schválena předehrávka.
2.4.4 7216 – Ostr. Lhota – Buchlovice nedostavil se HR.
2.4.5 10171 – Suchá Loz – Podolí nedostavil se HR.
2.4.6 10161 – Podolí – Prakšice schváleno dodatečně.
2.4.7 10202 – Hradčovice – Havřice HR neuvedl střelce branek (HR Pyclík)
2.5 Termínové změny:
2.5.1 Pohár OFS: Košíky – Nedakonice odloženo na 9. 6. 2010 17.30.
2.5.2 OS-D 6162 – návrh nového termínu 11. 6. 2010 17.00. Schválí TJ Buchlovice do 28. 5. 2010 na OFS.
2.5.3 OS-PB 14121 Záhorovice – Korytná Bude sehráno 2. 6. 2010 17.00.
2.6 Různé:
2.6.1 Zrušení rozhodnutí STK: DS p. Karlík Stanislav nemusí vracet paušální náhradu 200,- Kč pro TJ Bílovice. Dle RS je vyúčtování správné. STK se omlouvá za chybné rozhodnutí.
HK odečte z vkladu do soutěže pokuty do 1.000,- Kč, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11). Pokuty vyšší budou hrazeny OFS potrestaným klubem do 14 dnů! Oddíly se upozorňují na možnost úhrady bezhotovostní platbou na bankovní účet u KB - číslo: 4335721/0100 s variabilním symbolem = číslo oddílu!!!

3. Zprávy z jednání DK
3.1 Hráč Rak Michal, TJ Jarošov – vyloučen za zmaření brankové příležitosti po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU nepodmíněně od 17. 5. 2010 (čl. 6a, 21/4).
3.2 Hráč Sovadina Jiří, SK Ostr. Lhota – vyloučen za vrážení do soupeře, zmaření brankové příležitosti. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU nepodmíněně od 17. 5. 2010 (čl. 6a, 21/4).
3.3 Hráč Zedek Jakub, TJ Mařatice-Východ – vyloučen za podražení soupeře v pokutovém území po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 1 SU nepodmíněně od 17. 5. 2010 (čl. 6a, 21/4).
3.4 Hráč Holub Martin, TJ Šumice (dorost) – žádosti o změnu trestu se vyhovuje a trest se mění na: 2 SU podmíněně do 19. 8. 2010.
3.5 Hráč Mikulec Dalibor, SK Hradčovice – vyloučen za neoprávněný vstup na hrací plochu (bez pokynu HR). Trestá se zastavením činnosti na 1 SU nepodmíněně od 10. 5. 2010 (čl. 1, 21/4).
3.6 HR Czaker Milan (TJ Březová) se trestá zastavením činnosti na 4 měsíce nepodmíněně od 6. 5. 2010 za nesprávně uvedené udaje do zápisu o utkání (čl. 3).
HK odečte z vkladu do soutěže 100,- Kč za muže a 50,- Kč za mládež za každý projednávaný případ.