1. Zprávy z jednání STK a KM
2.1 STK schválila výsledky mistrovských utkání odehraných dne 24.-25. 4. 2010 dle došlých zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů svazu.
2.2 Za nenahlášené výsledky se domácí oddíly trestají pořádkovou pokutou 100,- Kč: 4216 Žitková, 9224 Huštěnovice.
2.3 Neodehraná utkání:
2.3.1 OP-D 5213 Mařatice – Babice 0:3 kontumačně – nehráno pro malý počet domácích hráčů. Mařatice uhradí pokutu 2.000,- Kč (viz RS 13/26).
2.4 Další podrobnosti zápasů:
2.4.1 OS 2213 Mařatice – Babice 2:2 schváleno – námitka nedodána.
2.4.2 OP-D 5216 Ostr. Lhota – Bílovice 0:2 schváleno – utkání odehráno v souladu se SŘ
2.5 Termínové změny:
2.5.1 OS 2266 Staré Město – Buchlovice bude sehráno 28. 5. 10 17.30.
2.5.2 ZT-B 4251 Záhorovice – Ostr.N.Ves B bude sehráno 22. 5. 10 14.00.
2.5.3 OP-Ž 7216 Ostr.Lhota – Buchlovice bude sehráno 15. 5. 10 10.00.
2.5.4 OS-A 8163 Topolná – Nedachlebice bude sehráno 9. 5. 10 10.00 obr. pořadí. TJ Topolná uhradí poplatek 100,- Kč za pozdní změnu. (Pak 8233 Nedachlebice – Topolná 6. 6. 10 10.00 obr. pořadí).
2.5.5 OS-C 9252 Huštěnovice – Babice bude sehráno 27. 6. 10 10.00.
2.5.6 OP-PS 11161 Zlechov – Dolní Němčí odloženo (13. 5. 2010, čas neurčen ).
2.5.7 OP-PS a OS-PM 11123 a 12123 Spytihněv – Dolní Němčí 23. 5. 2010 16.00 a 17.00.
2.5.8 OS-PA 13112 Staré Město – Jarošov 24. 4. 2010 14.00.
2.5.9 OS-PA 13123 Babice – Staré Město 6. 5. 10 17.00.
2.6 Různé:
2.6.1 Oddíl TJ Mařatice-východ odhlásil své mužstvo dorostu ze soutěže. Výsledky mužstva budou anulovány. Oddíl uhradí pokutu 5.000,- Kč. Oddíly hrající OP-D vezmou na vědomí!!!
2.6.2 TJ Vlčnov zaslal odvolání k udělení pokuty za nastoupení hráče bez reg. průkazu v utkání OP-Ž 7172 Mařatice – Vlčnov 7:1 (viz. ÚZ 30). Odvolání nesplňuje náležitosti!!! (Pokuta byla STK udělena na základě SŘ čl. 13/1).
HK odečte z vkladu do soutěže pokuty do 1.000,- Kč, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11). Pokuty vyšší budou hrazeny OFS potrestaným klubem do 14 dnů! Oddíly se upozorňují na možnost úhrady bezhotovostní platbou na bankovní účet u KB - číslo: 4335721/0100 s variabilním symbolem = číslo oddílu!!!

2. Zprávy z jednání DK
3.1 Hráč Kašpařík Petr, TJ Vlčnov – vyloučen za podražení z boku po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU nepodmíněně od 26. 4. 2010 (čl. 6a, 21/4).
3.2 Hráč Roubal Adam, FK Uh. Ostroh B (dorost) – vyloučen za kritiku HR po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 1 SU nepodmíněně od 26. 4. 2010 (čl. 1, 21/4).
3.3 Hráč Zderčík Radim, FC Strání B – vyloučen za kritiku HR s hanlivým výrokem. Trestá se zastavením činnosti na 3 SU nepodmíněně od 19. 4. 2010 (čl. 3a, 21/4).
3.4 Hráč Hubáček Jindřich, TJ Březolupy – žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění se: 2 SU podmíněně do 30. 7. 2010.
3.5 Hráč Soldán Libor, FC Babice – vyloučen kritiku HR bez hanlivých výroků. Trestá se zastavením činnosti na 1 SU nepodmíněně od 26. 4. 2010 (čl. 1, 21/4).
3.6 Hráč Spišiak Pavel, TJ Tučapy – žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění se: 2 SU podmíněně do 30. 7. 2010.
HK odečte z vkladu do soutěže 100,- Kč za muže a 50,- Kč za mládež za každý projednávaný případ.