1. Zprávy sekretariátu OFS
1.1 Zprávy z jednání VV OFS.
1.2 Došlá a odeslaná pošta – VV bere na vědomí.
1.3 Úkoly z min. VV byly splněny.
1.4 Předseda STK zhodnotil dosavadní průběh podzimního kola SR. Množí se registrační průkazy, na kterých jsou fotografie od žákovských let, a hráč hraje za dospělé. Upozorňujeme TJ, SK a FC, aby si ve vlastním zájmu prohlédly průkazy a daly si je vyměnit. V této době se množí žádosti o změnu termínu z důvodů hodových slavností. Oddíly mají na změnu právo, ale využívejte možností dle SŘ, abyste nemuseli hradit poplatky za pozdní nahlášení změny.
1.5 Předseda DK podal zprávu o trestnosti v našem okrese, která se dle jeho mínění zmenšila, a to i ve výši udělovaných trestů. Na návrh předsedy DK schválil VV doplnění DK o nového člena, kterým je Juřena Josef z Horního Němčí.
1.6 Předseda KR informoval členy VV o provedeném doškolení rozhodčích a předložil nominační listinu rozhodčích pro řízení mistrovských utkání v našem okrese. Nejvíce připomínek členů VV bylo k omluvám a výměny rozhodčích a dále k obsazování rozhodčích vzhledem k vzdálenostem z místa bydliště do místa utkání.
1.7 Různé:
- reprezentace žáků OFS Uh. Hradiště se zúčastnila turnaje v Jaroslavicích, kde skončila na 3. místě.
- VV vzal na vědomí žádost FC Strání na finanční podporu – odloženo.
- VV bere na vědomí ÚZ KFS č. 5, 6, 7.
- VV bere na vědomí dopis, týkající se statistiky trenérské licence C a termíny pořádání pro ČMFS.
- VV bere na vědomí komuniké z 5. zasedání VV ČMFS a usnesení z 12. VH ČMFS.
- VV bere na vědomí zprávu z jednání 18. a 19. VV KFS Zlín.
- VV bere na vědomí zastavení podnětu TJ Mařatice-Východ proti rozhodnutí VV OFS.
- Sekretariát OFS nabízí k prodeji nové Pravidla fotbalu.
- Zástupce KFS ing. Travenec informoval členy VV o střídavém startu mládeže – odloženo po schválení ČMFS.

2. Zprávy z jednání STK a KM
2.1 STK schválila výsledky mistrovských utkání odehraných dne 19.-20. 9. 2009 dle došlých zápisů o utkání a vzala na vědomí zprávy delegátů svazu.
2.2 Za nenahlášené výsledky se domácí oddíly trestají pořádkovou pokutou 100, - Kč: 1072 Nezdenice, 6071 a 7072 Buchlovice, 9074 Babice, 10064 St. Hrozenkov.
2.3 Neodehraná utkání:
2.3.1 ZT-A 3078 Jankovice – Podolí 3:0 kontumačně za nedostavení se k MU. STK přihlédla k omluvě a udělila oddílu TJ Podolí poř. pokutu 3.000, - Kč.
2.3.2 OS-D 6073 Osvětimany – Topolná 3:0 kontumačně za nedostavení se k MU. TJ Topolná uhradí poř. pokutu 3.000, - Kč.
2.3.3 OS-B 9074 Babice – Traplice odloženo pro nemoc hostů na 9. 10. 09 16.00 (dohoda oddílů). Traplice uhradí poplatek za pozdní změnu + 300, - Kč.
2.4 Neschválená utkání pro chybějící zápisy:
OS-C 10073 Havřice - Suchá Loz 6:2, OS-PB 14073 Havřice – Hradčovice 3:0.
2.5 Další podrobnosti zápasů:
2.5.1 OS 2077 Vlčnov – Popovice 2:0 schváleno. Vlčnov zajistí výměnu RP hráčů Kužela Radim a Indra Jakub, Popovice hráče Dufka Michal – neodpovídá foto. Na tento RP nelze dále nastoupit v MU.
2.5.2 OS-A 8052 Kostelany n/M – Bílovice 0:7, OS-C 10064 St. Hrozenkov – Korytná 13:1, OS-PB 14064 Korytná – Slavkov 5:1 schváleny dohrávky.
2.5.3 OS-PA 13021 Březolupy, OS-PB 14074 Uh. Brod B – oddíly se trestají poř. pokutou 100, - Kč za hrubé nedostatky v zápisech o utkání (viz ÚZ 10/2.5.2)
2.6 Termínové změny:
2.6.1 OP 1116 Nedakonice – Boršice u Bl. 17. 10. 09 14.30 schází souhlas hostů.
2.6.2 ZT-A 3097 Jankovice – Traplice B bude sehráno 2. 10. 09 16.00!!! Traplice uhradí poplatek 300, - Kč za pozdní změnu.
2.6.3 OP-D 5116 Nedakonice – Kněžpole bude sehráno 18. 10. 09 14.30.
2.6.4 OP-Z 7112 Jarošov – Buchlovice bude sehráno 17. 10. 09 10.00.
2.6.5 OS-C 10082 1. FC Slovácko – Suchá Loz bude sehráno 27. 9. 09 10.00 na Širůchu St. Město.
2.6.6 OS-C 10084 Prakšice – Korytná bude sehráno 24. 9. 09 16.30 Korytná uhradí poplatek 300, -Kč za pozdní změnu.
2.6.7 OP-PS a PM 11012 a 12012 Vlčnov – Újezdec bude sehráno 1. 10. 09 16.00 a 17.00.
2.6.8 OP-PS a PM 11031 a 12031 Vlčnov – Zlechov bude sehráno 30. 9. 09 16.30 (souběžně st. a ml.).
2.6.9 Dodatečně schválena předložená hlášenka přípravky St. Města v OS-PA:
* 13073 Staré Město – Babice 10. 10. 09 14.00.
* 13102 Staré Město – Ořechov 28. 10. 09 14.00.
2.7 Různé:
HR Esterka se předává do pravomoci KR a D pro soustavné nedostatky v zápisech o utkání – schází vyúčtování, podpisy hlavního pořadatele apod.
HK odečte z vkladu do soutěže pokuty do 1.000, - Kč, které udělí STK, KM a DK (RS čl. 11). Pokuty vyšší budou hrazeny OFS potrestaným klubem do 14 dnů! Oddíly se upozorňují na možnost úhrady bezhotovostní platbou na bankovní účet u KB - číslo: 4335721/0100 s variabilním symbolem = číslo oddílu!!!

3. Zprávy z jednání DK
3.1 Hráč Kříž Richard, FK Komňa – vyloučen za za nesportovní chování po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 2 SU nepodmíněně od 18. 9. 2009 (čl. 6a, 21/4). Oddíl se trestá pokutou 200, - Kč za nedodání prohlášení.
3.2 Hráč Majerčík Jaroslav, TJ Mařatice-Východ – vyloučen za strčení do soupeře po ŽK. Trestá se zastavením činnosti na 1 SU nepodmíněně od 25. 9. 2009 (čl. 6a, 21/4).
3.3 Hráč Bída Lukáš, TJ Mařatice-Východ – žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění: 3 SU podmíněně do 23. 12. 2009.
3.4 Hráč Burša Petr, TJ Březolupy (dorost) – vyloučen za urážku HR. Trestá se zastavením činnosti na 5 SU nepodmíněně od 25. 9. 2009 (čl. 3b, 21/4).
3.5 Hráč Korvas Zdeněk, FC Polešovice – vyloučen za hrubou urážku HR. Trestá se zastavením činnosti na 8 SU nepodmíněně od 25. 9. 2009 (čl. 3b, 21/4).
3.6 Hráč Husařík Marek, TJ Starý Hrozenkov (žák) – vyloučen za zmaření brankové příležitosti. Trestá se zastavením činnosti na 1 SU nepodmíněně od 25. 9. 2009 (čl. 1).
3.7 Hráč Vávra Aleš, TJ Mistřice – žádosti o změnu trestu se vyhovuje a činnost je uvolněna dnem 25. 9. 2009.
3.8 Hráč Brebeň Martin, SK Staré Město – žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění: 2 SU podmíněně do 23. 12. 2009.
3.9 Hráč Huňka Tomáš, TJ Topolná – žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění: 2 SU podmíněně do 23. 12. 2009.
3.10 Hráč Stuchlík Miloslav, TJ Topolná – žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění: 2 SU podmíněně do 23. 12. 2009.
3.11 Hráč Sedláček Roman, TJ Jarošov – žádosti o změnu trestu se vyhovuje a mění: 1 SU podmíněně do 23. 12. 2009.
3.12 Hráč Brzica Filip, TJ Jarošov – vyloučen za podražení soupeře bez snahy hrát míčem. Trestá se zastavením činnosti na 4 SU nepodmíněně od 25. 9. 2009 (čl. 7b).
HK odečte z vkladu do soutěže 100, - Kč za muže a 50, - Kč za mládež za každý projednávaný případ.