„Vždy záleží na voličích. Pokud bych neměl podporu, nikam bych se rozhodně netlačil,“ dušuje se 59letý funkcionář, kterého samozřejmě další rána pro českou kopanou hodně bolí. „Kauza Berbr je však primárně problémem české komory, neboť ta tohoto kandidáta do čela zvolila. Ať se nám to líbilo, či spíše nelíbilo, museli jsme to respektovat. Taková jsou pravidla v české kopané,“ krčí rameny a mrzí Brímuse, jenž pracuje ve fotbale a jeho vedení na různých úrovních čtvrt století.

Kdy jste se dozvěděl konkrétní důvody a obvinění, proč byl Berbr zatčen?
První informace jsem dostal jako fotbalová veřejnost v pátek odpoledne z různých webů a médií. Postupem času se fakta upřesňovala a ty nejdetailnější jsem dostal během pondělí a pak na odpoledním zasedání výkonného výboru.

Jak jste přijal demisi Berbra na všechny fotbalové funkce?
Vzhledem k mimořádnosti a vážnosti situace se to dalo očekávat, nepřekvapilo mě to. Opravdu za těchto okolností si nedovedu představit, že by někdo jednal jinak. Ty argumenty policie jsou tak silné, že už jen to prostřednictvím pana Berbra velmi pošpinilo český fotbal

Tušil jste, že pan Berbr se v minulých letech podílel na korupci ve fotbale?
Povídalo a psalo se v souvislosti se soutěžemi v Čechách leccos už delší dobu. Ale pokud člověk nemá důkazy, nezmůže nic. Jsme v právním státě, kde platí presumpce neviny. Odstoupení a případné potrestání pana Berbra české kopané určitě prospěje.

Neměl podle vás skončit s Berbrem i předseda FAČR Malík? Neuvažoval jste i vy sám o rezignaci na místo ve VV?
To je na zvážení pana předsedy. Samozřejmě že i já uvažoval a stále uvažuji o demisi. Popravdě by ale musel rezignovat celý výkonný výbor a pak se svolat mimořádná valná hromada. Uvidíme, jaký vývoj přinesou další dny.

Jak nyní očistit český fotbal?
Český fotbal si musí najít do vrcholného managementu a odborných komisí lidi, kterým budou důvěřovat nejen členové FAČR, ale i veřejnost. To je jediná správná cesta.

Asi tato kauza přišla v kontextu s koronavirem v nejméně vhodnou dobu… Souhlasíte? Neochromí to český fotbal?
Souhlasím. Nebude to snadné, čeká nás nelehké období. V první řadě je zdraví – tedy porazit vir, respektive naučit se s ním normálně žít a ruku v ruce veřejnost a partnery přesvědčit, že fotbal se dokáže se svým virem uvnitř struktur vypořádat, vyléčit se a konečně se vydat správnou cestou. Dále musíme co nejdříve rozhodnout vlivem dalších opatření vlády, zda již teď ukončíme podzimní část soutěže či nikoliv, protože oddíly musí mít jasno, jak se připravovat či udržovat hřiště a další věci, které na to navazují. Toto je taky hrozně důležité pro kluby v této vypjaté době.

Jak se do budoucna vyhnout situaci, aby se v českém fotbale neobjevil další Berbr?
Fotbal je fenomén, který pořád táhne. Nejpopulárnější sport přitahuje nejen zájem fanoušků a široké veřejnosti, ale bohužel také špatných lidí, kteří se na něm snaží za hranicemi zákona a etiky profitovat. To se samozřejmě nesmí stát, ale podobnými většími či menšími problémy si prošel každý přední sport. Rozhodně neschvaluji jednání jako bylo to pana Berbra, o to důsledněji se musí vše prošetřit a co nejpřísněji potrestat!

Pomohly by kopané předčasné volby, svolání mimořádné VH?
Celý proces přípravy valné hromady je velmi časově náročný. I proto, že byl zaveden systém, kdy se nejdříve konají valné hromady od nejnižších, tedy okresních složek. Ano, ideální by bylo vše okamžitě vyřešit, ale i špatné věci potřebují čas. Je třeba vše prošetřit a zjistit, kdo další byl v kauze s panem Berbrem spojen. Navíc také pro přípravu nových kandidátů je potřeba rozumný prostor pro jejich oslovení a nabídnutí fotbalové veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se fotbal nyní kvůli pandemii u nás téměř nehraje a začne se asi po Novém roce, nespěchal bych, vše pořádně připravil a valné hromady udělal v řádném termínu – tedy dle plánu v první polovině příštího roku.

Je to vůbec časově reálné?
Reálné to je, ale legislativně to nějaký čas potrvá.

Jak vypadal váš uplynulý víkend? Volalo vám hodně lidí?
Přiměřeně dané situaci. Většina lidí se mě ptala především na můj názor na nastalou situaci, ale protože se informace z vyšetřování objevovaly postupně, i já na ně trpělivě čekal.

Někteří lidí spojují vaši osobu s Romanem Berbrem a jeho tichou podporou. Je to pravda?
Určitě to není pravda! Můj negativní postoj k této osobě je veřejně znám již několik let. Vždy jsem bojoval proti němu a jeho lidem. Je potřeba zde zmínit, že skoro na každých volebních valných hromadách nám byly podsouváni lidé a jména, která by ráda kandidovala v našem krajském či dalších okresních svazech. V konečném kontextu to byli kandidáti, kteří neměli zájem o práci a něco zdokonalovat či zlepšovat, ale jednalo se jim o úplně něco jiného. Zvláště, když do té doby nepracovali v žádných svazových funkcích, jen tam prostě chtěli být.

Chce se vám ještě ve fotbale dělat? Máte motivaci?
Snad ano.