Pastvou pro oči bude od 15.30 hodin, kdy skončí ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele hodová mše svatá, průvod šohajů a děvčic ve slováckých krojích dědinou.

Chasa si hodové právo vyzvedne na koupališti, pak si tam i U Pavouka zatančí tanečky. Okouzlující atmosféru jalubských hodů ale poznamená to, že letos budou bez právoplatně zvolených stárků.

Při nesení hodového atributu - práva – se budou jednotlivé krojové páry střídat. K radnici přijdou požádat starostu Karla Malovaného o povolení ke konání hodů loňští stárci s právy a stárkyně s dorty.

Při hodové zábavě v kulturním domě bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba Stříbrňanka. V neděli v 10 hodin si hodová chasa vyšlápne s právem na obchůzku dědinou.