Vítězný kandidát obdržel od delegátů 49 hlasů, jeho protivník dvanáct, čtyři hlasovací lístky byly neplatné. „Všem bych chtěl poděkovat za projevenou důvěru a věřím, že ji nezklamu. Musím říct, že jsem dojatý," prohlásil František Miko bezprostředně po volbě.

V zaplněném sále na Panském dvoře v Kunovicích se vedle delegátů usadila i celá řada významných hostů v čele s místopředsedou FAČR Zdeňkem Zlámalem a senátorem Ivem Valentou, který ve svém proslovu podpořil Františka Mika. Ten přesto přiznal, že měl před valnou hromadou o výsledek obavy.

„Sice jsem cítil podporu a věřil jsem si, při tajné volbě si nikdy nemůžete být jistí, jak to dopadne. Jsem velice potěšený, že představitelé klubů dodrželi své slovo a my budeme moct pokračovat v dobře započaté práci," dodal šéf hradišťského OFS.

Jeho protivník nebyl zklamaný ani tak z porážky, ale spíš z jejího způsobu.

„Věřil jsem, že to bude vyrovnanější. Doufám ale, že moje kandidatura alespoň přiměje nové vedení k sebereflexi a pomůže to ke zlepšení fungování svazu," poznamenal neúspěšný kandidát na předsedu OFS Vladimír Mačát, který by chtěl pokračovat v práci ve Sportovně-technické komisi a Komisi mládeže.

To mu ovšem František Miko slíbit nemohl.

„Výkonný výbor (VV) určí jen předsedy komisí. Ti si pak sestaví tým spolupracovníků, který následně musí schválit výkonný výbor," vysvětlil předseda OFS, jemuž se stoprocentně vyplnilo přání o složení výkonného výboru.

Své posty tam neobhájili Cyril Řezníček a Ivan Šimon, které vystřídali Pavel Franěk s Alešem Zlínským. Ti doplnili Františka Mika, který má jako předseda místo ve VV zajištěno automaticky, Čestmíra Šátka a Davida Lukáše.

Posledně jmenovaný svedl nervydrásající bitvu se Stanislavem Travencem. Od delegátů totiž získali stejný počet hlasů a rozhodnout tak musel hod kostkou, jak určují stanovy.

„Oba nejprve hodili šestku, napodruhé pak Lukáš trojku a Travenec dvojku," popsal netradiční souboj předseda OFS, podle kterého složení VV zaručuje kvalitní fungování. „Bude se nám pracovat jednodušeji, nebudou třecí plochy. Volební program je obsáhlý, postupně ho začneme plnit," slíbil.

Prvním velkým počinem bude připravit reorganizaci mužských soutěží, protože současný model, kdy v základních třídách hraje po sedmi mužstvech, je nevyhovující.

„Bude probíhat diskuze na stránkách svazu a v březnu pak oddíly na aktivu rozhodnou, jakou podobu budou mít soutěže od nového ročníku," dodal František Miko.

Valná hromada před nové vedení svazu postavila několik úkolů – zpracovat plán aktivit a akcí v roce 2017, hospodařit s vyrovnaným rozpočtem s náklady 610 tisíc korun, poskytnout klubům pro mládežnická družstva 50 tisíc korun a zpracovat novou organizační a personální strukturu OFS.

KDO USPĚL VE VOLBÁCH

Předseda OFS: František Miko

Výkonný výbor OFS

František Miko, Pavel Franěk, David Lukáš, Čestmír Šátek, Aleš Zlínský

Revizní komise

Miroslav Bahula, Pavel Klučka, Monika Valčíková