Letenský klub by chtěl místo chátrajícího stánku Evžena Rošického vybudovat novou arénu s kapacitou přibližně 35 tisíc diváků (2000 VIP míst). „Dnešní stav stadionu Evžena Rošického je špatný. Je to prakticky neobyvatelná a nepoužitelná ruina. Nedá se tam sehrát žádný zápas. Je tam ještě pár nájemců, kteří se musí vystěhovat, jelikož statik objekt prohlásil za neužívatelný. Je to minusová položka pro fotbalovou asociaci. Generuje náklady v jednotkách milionů ročně, aby se tam nikdo nezabil a nejsou z něj žádné výnosy,“ řekl zástupce Sparty František Čupr na valné hromadě.

Fotbalové asociaci Sparta nabízí třicetiletý nájem ve výši 1,7 miliardy korun, což předeslal na sociální síti X generální ředitel klubu Tomáš Křivda. Z toho 95 milionů korun by bylo vyplaceno už po podpisu smlouvy.  Sparta poslala jako jediná  nabídku v mezinárodní soutěži o využití Strahova v prvním kole a potvrdila ji i ve druhém kole. Jediným hodnotícím aspektem byla výše stavebního platu.

Výkonný výbor v souladu soutěžních podmínek prohlásil nabídku zájemce AC Sparta Praha fotbal, a.s. za nejvýhodnější a vítěznou. Valná hromada konaná v Olomouci jednoznačně návrh schválila. V české komoře bylo pro 105 delegátů a 3 se zdrželi, v moravské 66 pro a 1 se zdržel. Ani v jedné komisi se nenašel nikdo, kdo by hlasoval proti.

Kromě Sparty by na novém stadionu hrála zápasy také česká fotbalová reprezentace, což by mohly být až tři zápasy ročně (přibližně 12 dní), plus je v tom opční právo na další akce. Úspora za tyto zápasy by během 30let byla 150 000 000 korun.

V nabídce Sparty je dále poplatek za exkluzivitu 95 000 000 korun, což by mělo být použito na splacení úvěru a pokrytí nákladů na údržbu stadionu Evžena Rošického. Doba trvání práva stavby je 30 let, roční stavební plat 32 189 300 a celkový stavební plat 965 679 000. Celkově tak nabídka činí 1 210 000 000 korun. S inflační doložkou 1 784 000 000.

Tramvaj až ke stadionu

Devět měsíců (lhůta by měla běžet právě od vyhlášení vítěze soutěže - tedy 30. června 2024) má Sparta na to, aby předložila detailní popis paramerů nabízeného řešení v lokalitě Strahov a jednat o Smlouvě o budoucí smlouvě realizační, kterou by následně do měsíce měla uzavřít, čímž by odstartovala exkluzivní lhůta 5 let. 

Během těchto pěti let od roku 2025 by pak mělo dojít k vydání stavebního povolení, uzavření realizační smlouvy spuštění stavebního platu, zapsání práva stavby do KN a zahájení stavby. Během dalších pěti let - tedy do roku 2035 by pak měla být stavba dokončena, mělo by dojít k zahájení užívání stadionu a navýšení stavebního platu o nájemné za užívání stadionu.

„Sparta by to ráda urychlila, ale počítáme s tím, že když vše půjde dobře, mohl by stadion stát v roce 2032," zmínil ještě před valnou hromadou první místopředseda fotbalové asociace Jiří Šidliák. „Nezvládneme to postavit sami bez podpory Prahy 6 a magistrátu hlavního města. Ti nám musí dát razítko na stavební povolení. Máme jejich podporu, říkají, že nejde stavět nic jného než sportoviště. Budeme intenzivně pracovat a tlačit věci dopředu, abychom to zvládli co nejdříve. Bavíme se asi o 4,5 miliardách korun z našich peněz. Jsme rádi, že se nám podnikatelsky daří a můžeme si dovolit takovou investici,“ potvrdil Čupr.

Otázkou byla také dopravní infrastruktura. „Existuje projekt tramvajové tratě, která by vedla až ke stadionu. Došlo by k posílení dopravy a dostupnost je jednoduše řešitelná. Cílem je urbanistické řešení kopce,“ sdělil Čupr.

Petr Fousek ještě na závěr dodal, že bude usilovat, aby do Prahy následně přitáhl také mezinárodní akce.