Celá akce prošla řadou proměn a krizových situací, mezi které patřily například zásahy tajné policie a StB, povodně a stěhování v roce 1997. „Některé archivní materiály by mohly být nenávratně ztraceny. Jelikož řada návštěvníků přijíždí na filmovku pravidelně, doufáme, že se v soukromých archivech podaří nalézt vzácné i méně vzácné, ale o nic méně důležité materiály, které mohou sloužit k doplnění paměti Letní filmové školy i jejich organizátorů,“ řekla Zemánková.

Organizátoři stojí především o katalogy a programové brožury z let 1964 až 2004, lektorské materiály, například synopse nebo psané verze přednášek, brožury k jednotlivým programovým cyklům od roku 1993, fotografie a amatérské videozáznamy nebo o dokumenty spojené s organizací, jako jsou cenzorská osvědčení, dopisy, schválení programů či textů.

„Výměnou za tyto vzácné materiály nabízíme podle množství nebo unikátnosti materiálů po zvážení a domluvě například zdarma akreditaci na letošní nebo příští ročník Letní filmové školy, tričko nebo vstupenky na dobrovolný program,“ dodala Zemánková.

Letní filmová škola procházela od svého vzniku v roce 1964 řadou proměn. Po celá desetiletí byla pro zástupce filmových klubů, jejich lektory a hosty místem polooficiálních setkání, kde mohly desítky návštěvníků zhlédnout snímky imperialistické provenience a seznámit se tak se zakázanými díly.

Po roce 1993 se Letní filmová škola stala přehlídkou, kterou začaly pořádat nově vzniklé filmové kluby a která se natrvalo usadila v Uherském Hradišti.

Jitka Cilečková