Z pódia kina se na tři čtvrtě hodiny stalo fiktivní ostravské studio Alfa s atrapou radiopřijímače obřích rozměrů, v němž čelili dotěrným otázkám nejmenované redaktorky nejvyšší představitelé LFŠ. Poté, co umělecký ředitel festivalu Pavel Bednařík popřál filmovce hezké počasí, předseda Rady Asociace českých filmových tvůrců Petr Korč prohlásil LFŠ za zahájenou. Součástí slavnostního zahájení byla projekce řadou ocenění ověnčeného snímku Na chvíli svobodní rakousko-iránského experimentátora Arash T. Riahiho.