Dotyčná soška se ve společnosti Zlatého glóbu a spolusprávce Kadárovy pozůstalosti Jiřího Menšíka objevila i na pódiu… i když, vlastně ne tak docela. Po té pravé totiž Menšík pátrá už dobrých šest let, a místo ní přivezl nespřízněného „dubléra“ z roku 1934. Dorazil i dnešní klasik a tehdejší pomocný režisér Juraj Herz, aby zavzpomínal na dynamiku režisérské dvojice, kterou se ale poněkud zdráhal za dvojici označit.

Čtěte také:

V Hradišti bude k vidění také filmový Oscar Jána Kadára