Výběr Maďarska pro tuto sekci představuje vyvrcholení soustavného mapování (především současného) maďarského filmu na předchozích Letních filmových školách (retrospektivy Pétera Bacsóa, György Pálfiho či Bély Tarra). Fokus: Maďarsko doplní předchozí aktivity důrazem na klasické maďarské filmy a také představením tří výjimečných maďarských tvůrců tří generací: Istvána Szabóa, Marcella Jankovicse a Benedeka Fliegaufa.

• Němý film a 30. léta

Výběr několika filmů mapujících počátky maďarské kinematografie, která byla poměrně brzy nucena reagovat na rozpad Rakouska-Uherska a musela se vyrovnat také se silnou emigrační vlnou (například později oscarový režisér Michael Curtiz, vlastním jménem Manó Kaminer Kertész).

• 60. léta jako zlatý věk maďarského filmu

Toto období, označováno jako Maďarská nová vlna, je ve znamení debutů největších osobností dějin maďarské kinematografie (Miklós Jancsó, István Szabó, Márta Mészárosová) a vyznačuje se umělecky vysoce originálními a inovativními filmy, mnohdy inspirovanými západními vzory (např. Francouzská nová vlna a autoři jako Godard či Truffaut). Na LFŠ bude představena důsledně sestavená kolekce klíčových děl této dekády včetně snímků Otec (režie I. Szabó), Hvězdy na čepicích (M. Jancsó), Láska (K. Makk) či Sindibád (Z. Huszárik).

• Vývoj maďarské komedie

Podsekce tvoří protipól umělecky výrazným a naléhavým snímkům ve výběru 60. let. Průřez vývojem maďarské komedie zachytí několik typických představitelů komediálních filmů jednotlivých dekád a různé přístupy tvůrců k tomuto žánru. Ve výběru se tak objeví moralistní (Pan profesor Hanibal), černé (Černá káva) či crazy komedie (Nikdy nezemřeme).