O nich si můžou popovídat s pracovníky Hnutí Duha, které je nejvlivnější českou ekologickou organizací. „Pracujeme na několika programech, mezi které patří třeba péče o lesy. Podporujeme vysazování listnatých stromů, ochranu rysů na Šumavě a vlků v Beskydech. Zabýváme se problematikou recyklace odpadů a výroby biopotravin,“ vyjmenovává aktivity Duhy Iva Šišperová, která pro hnutí po dobu trvání LFŠ pracuje jako brigádnice. S lidmi na ulici diskutuje o činnosti organizace a nabízí jim členství.

„Lidem se nejvíce nelíbí větrné elektrárny, které podle nich hyzdí své okolí a jsou neefektivní. Jelikož obrázek jednoho větrníku zdobí mé tričko, musím jim vysvětlovat, že podporujeme i jiné čisté zdroje energie, včetně atomové,“ uzavírá mladá ekoložka.

Michael Lapčík