Celý tým má celkem sedm členů. „Role jsme si v něm původně rozdělili takto: vedoucí, mluvčí, grafik, modelář, podpora v oblasti fyziky a výpočtů, podpora v oblasti elektrotechniky. V poslední době jsme ale dospěli ke zjištění, že každý zkrátka přispívá tím, co umí. Rozdělení rolí jsme proto zavrhli a na projektu se všichni podílí podle svých možností,“ zdůraznila členka týmu Anastázie Sedláková.

O pedagogické vedení se stará učitel fyziky Michal Daneš. „Součástí sondy budou vědecké přístroje, které zaznamenají různé fyzikální veličiny a také kamera, která pořídí snímky naší Země z takové výšky, že bude viditelné její zakřivení,“ vysvětlil.

Motivací pro studenty není pouze konečný výsledek. „Je to hlavně o proces, který by nás k cíli měl dovést. Představa vlastních dat ze stratosféry je sice lákavá, k jejich získání je ale potřeba jisté úsilí, což je zkrátka výzva! Učíme se nové věci, pracujeme s novými informacemi a poznáváme nové lidi,“ zdůraznila Sedláková.

Motivace

Většinu školního roku přitom kvůli pandemii strávili studenti doma u svých počítačů. „Každý z nich je něčím výjimečný, ale zatím neměli mnoho příležitostí, aby o sobě dali vědět,“ doplnil Daneš.

Díky práci na projektu účastníci podle svých slov nabírají zkušenosti z různých oblastí jako jsou programování, komunikace nebo management. Motivuje je tak vědomí, že jim projekt objevuje nové možnosti dalšího rozvoje.

Aktivita svedla dohromady studenty z celkem tří různých tříd. „Společná práce v týmu je velmi dobrá příležitost k seznámení. Zpočátku jsme byli odkázáni pouze na online schůzky a komunikaci přes sociální sítě, což nebylo příliš atraktivní. Nyní už se ale můžeme scházet osobně ve škole a skutečně spolu trávit čas, zatímco dochází také k rozvoji vztahů mezi studenty a profesorem, což považuji za velmi důležité,“ komentovala účastnice projektu.

Společně čelí náročným technickým výzvám. Podle Daneše mají k dispozici metodické vedení a materiální zajištění, ale cestou k cíli postupují úplně sami. Je to totiž podmínka výše zmíněného projektu. Musí navrhnout, sestavit a naprogramovat funkční přístroje, které sonda ponese do vesmíru.

Vyslání semen rostlin

Práce jsou v plném proudu. „Na naší poslední schůzce jsme rozbalovali balíček s jednotlivými komponenty sondy a momentálně se snažíme ověřit funkčnost hlavní desky. Mimo jiné také spravujeme svou Facebookovou stránku a plníme výzvy vedoucích projektu včetně tvoření pracovních listů. Mezi další kroky bude patřit sledování dalších zkušebních letů z Prahy, vyzkoušení funkčnosti vysílače, samotné sestavení sondy a plnění dalších výzev,“ prozradila Sedláková.

Se sondou zároveň zvažují vyslání semen rostlin, aby je po návratu z mise nechali vyrůst. „Zvažujeme lípu, kterou studenti následně vysadí do země v blízkosti naší školy. Tento vesmírný národní strom bude svými symbolickými kořeny spojen se školní budovou,“ dodal Daneš.

V kraji jsou zapojené také školy v Brně, Břeclavi a Židlochovicích na Brněnsku. „Chceme ukázat školám a široké veřejnosti nové metody vzdělávání a docílit toho, aby se vědecké projekty, aktivity, pokusy, experimenty a bádání staly přirozenou součástí našeho vzdělávacího systému,“ vysvětlovali iniciátoři projektu jeho smysl.

Studenti se podle nich naučí programovat, měřit fyzikální veličiny v reálném čase na konkrétním projektu. Sonda je přitom modulární a dá se po návratu z vesmíru použít na dalších projektech, jako je například meteorologická stanice. Realizace projektu prochází celým rokem od prvních webinářů po vypuštění sondy a zpracování získaných videí a fotografií.