Kinematovlak je společným projektem organizátorů festivalu a Českých drah už od roku 2004. Jedná se o železniční vůz upravený do podoby kinosálu jezdící po České republice. Vlak nabízí promítání pohádek a dětských filmů. Filmový festival tak může představit filmy i dětem, které nemohou přijet do Zlína.

Dlouholetý „průvodčí“ Vladimír Janál vzpomíná: „Obsazenost projekcí zpočátku nebyla vysoká, a tak se posádka Kinematovlaku řídila heslem Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Trasa Kinematovlaku vedla vybranými českými a moravskými městy a každý den se promítalo v jiném. A tak jsem se každé ráno vydával do místních školek a škol a děti jsem si prostě do vláčku přivedl. Motivace byla i taková, že se dětem promítaly pohádky na přání. V Horní Lidči mělo vše takový úspěch, že se pro místní občany uskutečnilo i několik večerních projekcí. Jedna zásada ale musela být dodržena, na programu byla pohádka pro děti. Nadšení bylo obrovské.“

Zlín Film Festival se letos bude konat od 4. do 10. září. 

Kateřina Martykánová