V rámci oficiálních oslav dvacátého výročí připravil Vánoční orchestr ZUŠ Morava, který byl speciálně založen pro toto výročí, sérii adventních koncertů. Orchestr uvede kantátu s názvem Vánoční od hudebního skladatele Luboše Fišera pro recitaci, sóla, sbor, varhany a orchestr. Jde o pásmo 27 známých českých a moravských koled v báječné instrumentaci. Program doplní soubory ZUŠ Morava a hosté.

Koncerty se uskuteční ve čtyřech městech na Zlínsku:

  • 8. prosince v 19 hodin v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti
  • 16. prosince v 15.30 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně
  • 16. prosince v 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně
  • 19. prosince v 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži

Oslavy výročí pak budou pokračovat i v novém roce dalšími koncerty a výstavami, na které vás srdečně zveme.

Mottem školy je heslo od Gustava Mahlera: „Tradice není uctívání popela, ale udržování ohně.“ Tato slova vyjadřují snahu školy o zachování tradičních kulturních hodnot a zároveň o jejich oživení a rozvíjení.

Jakub Severin, ZUŠ Morava