Žáci 1. třídy si nejprve s paní knihovnicí povídali o tom, jak to v knihovně funguje a jak mají zacházet s knížkami, pak následoval pohádkový kvíz a povídání o pohádkových knížkách. Děti také předvedly, jak dovedou číst, aby je mohla paní starostka pasovat na čtenáře knihovny. Spolu s pasovací listinou dostaly děti také projektovou knihu První školní výlet, a další drobné dárky, vždyť byl Den dětí.

Ivana Bičanová, knihovna v Babicích