A že z původní třicítky zájemců z 1. ročníku se počet těch, kteří KŠ prošli nebo procházejí, se vyšplhá v roce 2022 přesně na 300. Jistě není bez zajímavosti připomenout si zakládající členy (někteří už mezi námi nejsou).

Čestnou legitimaci č. 1 měl ředitel Muzea JAK Jan Pavelčík, dvojku Jan Mareček (Dům kultury), trojku fotograf František Janouš, čtyřku Miroslav Potyka (OKS Uh. Hradiště) a pětku Luboš Málek (Olšava). V zakládající sestavě najdeme zajímavá jména: např. z Olšavy to byli Drahoš Horňák, Josef Chýla, František Jahůdka, Oldřich Kopunec, Ivan Marčík, Jarek Petrůj, Ladislav Slabák, Hynek Sušil, Pavel Šašinka, Václav Vacula, z Hradišťanu Petr Hrobař, Stanislav Mikuláštík, Jiří Pavlica, Vít Polášek, Milan Šášek a dále např. výtvarník František Kapsa, Josef Kovařík (Rozmarýn), primáš CM V. Zahradníka Josef Kučera, Miloš Plachý (Kunovjan), MUDr. Bohuslav Popelář, primáš Čechovců Jan Rajmic, fotograf Jiří Rohel a Claus Kleidel (Německo). 

Také v dalších letech prošla klubem spousta zajímavých osobností, ale to už by bylo na samostatný článek - snad jen, že jediným čestným členým byl Miroslav Horníček. Průběh každoročního setkání je standardní - klubová hymna (Pil se včera, pijem dneska, zajtra budem), projev odstupujícího čestného starosty (volí se na rok), udělení výroční ceny POPO, volba nového čestného starosty, vzpomínka na členy, kteří během roku odešli do muzikantského nebe, přijetí nových členů, hymna a volná zábava. Vstupné se přes inflaci neměnilo - dvě sedmičky dobrého vína, dvě klobásy a 60 korun. A stále platí, že akce KŠ jsou přístupné pouze mužům…

Čas od času ovšem s určitou výjimkou a ta nastane 28. října, kdy Klub Štěpánů a Dům kultury Uh. Brod pořádají koncert ke 40. výročí založení POPO „Pocta primášovi Lubomíru Málkovi" - koncert bude pochopitelně přístupný všem (předprodej v Galerii Panský dům). Luboš Málek byl až do své smrti v r. 2021 hlavní osobností Klubu Štěpánů, především on inicioval jeho založení, řídil a motivoval činnost a právem byl jmenován doživotním permanentním starostou (loni jeho funkci převzal další olšavák Hynek Sušil).

V pořadu na jeho počest se představí: CM Olšava, CM Burčáci, CM Linda, CM Matěje Kurečky, Hudecká muzika Světlovan, Gajdoši z Kopanic, mužské sbory Olšavy a Bratříčci a sólisté Jitka Novotná - Málková, Taťána Rozkovcová - Málková, Jura Petrů, Bohdana Menšíková - Petrů, Jana Neničková - Petrů, Martin Hrbáč, František Šulák, Jaroslav Hrbáč, Vladan Nejezchleba, Vítězslav Klabačka a Jindřich Baryn Dostál. Po programu následuje volná zábava - a ta bude jistě kvalitní, jako každoroční POštěpánské POsezení.