Paní Stloukalová během svého života pracovala jako účetní v ČSAD. Poté, co ukončila svou pracovní činnost, neodešla na zasloužený odpočinek, ale začala se intenzívně věnovat ochraně zeleně. Jejím přičiněním v červnu 2010 vzniklo tehdy občanské sdružení Chraňme zeleň se záměrem ochrany přírody v Uherském Hradišti a přilehlých obcích.

Brzy po svém založení, v roce 2011, mělo sdružení plné ruce práce s informováním veřejnosti o plánovaném kácení 130 stromů ve Smetanových sadech, 3 lip u základní školy na ulici Svatováclavská a protesty a elektronickou peticí proti kácení devadesátileté lipové aleje na březích řeky Moravy, která získala 2. místo v roce 2011 v soutěži o nejhezčí alej v České republice, v důsledku příprav pro protipovodňová opatření. Jako předsedkyně občanského sdružení se zasazovala o hledání náhradních řešení, aby alej byla zachována. Do záchrany lip se zapojila řada občanů i neziskových organizací, kterým osud stromů, vysazených pravděpodobně ve 30. letech po úpravě koryta řeky, nebyl lhostejný. Byl uspořádán happening Nepulte, posuňte! a večer o stromech v kavárně Portál. K posouzení kauzy byla povolána i Česká inspekce životního prostředí.

V dalších letech zásluhou paní Stloukalové byli členové Chraňme zeleň zváni k místním šetřením orgánů ochrany přírody při žádostech fyzických i právnických osob o kácení zeleně mimo les. Na místě byl posuzován stav stromů a keřů a nezbytnost jejich pokácení. Byl tak zachráněn jejich nemalý počet. Tam, kam se ona sama kvůli omezené pohyblivosti nemohla dopravit, stávali se členové Chraňme zeleň a především její manžel, pan Stloukal, jejími končetinami. Díky opakovaným upozorněním, jednáním a protestům proti prašnosti uprostřed města způsobované polétavým prachem z CTZ se přistoupilo k budování zelené clony a později mlžné stěny na snižování prachových emisí. Společnými silami s pomocí veřejnosti a orgánů životního prostředí spolek Chraňme zeleň dosáhl toho, že Masarykovo náměstí stále zdobí dvě lípy u kašny, původně určené k pokácení.

Paní Stloukalová nejen bojovala v areálu uherskohradišťské nemocnice za vzrostlou zeleň v počtu 240 stromů a keřů, která nakonec padla za oběť novému centrálnímu pavilónu, ale v roce 2015 působila při vyhlášení 4 dubů červených v areálu nemocnice za památné. V roce 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku České republiky dala podnět k prohlášení lipořadí z roku 1919 na Masarykově náměstí za památné stromy. To se nakonec nezdařilo, ale alespoň se zvýšilo povědomí hradišťáků o jejich historické hodnotě. Paní Stloukalová nás letos o velikonocích opustila, a s ní odešlo celé desetiletí každodenní práce, spousty energie, odhodlání, inspirace pro druhé a hlavně nezměrné lásky k přírodě. Z celého srdce jí děkujeme, čím pro nás byla, a přejeme si, aby se našlo dost následovníků, třeba i mezi mladší generací.

Jana Hubená, Jménem členů Chraňme zeleň z. s.