V předvelikonoční době jsme vybrali téma kříže, kropenky a růžence. Sešly se desítky křížů, které členky spolku mají doma po svých předcích. Při instalaci výstavy byl vyprávěn příběh kříže, kdy zůstal zachován i po náletu ve druhé světové válce a vrácen na stěnu, aby i nadále ochraňoval dům. Na výstavě se nachází kříže dřevěné, vyřezávané, keramické i ze skla. Při pohledu na ně na nás promluví jejich duchovnu a klid v duši.

Kropénky jsou zastoupeny jen v malém počtu, neboť se v domácnostech tolik nezachovaly. Růženců ukazuje výstava podstatně více, protože jsou i z poutních míst, které členky navštívily.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se této výstavě věnovali.

Za Literární spolek Alena Polášková