Většinu svého života trávil ve svém sídle v nedaleké  Hroznové Lhotě. Tomuto kraji, kde našel bohatou inspiraci pro svoji uměleckou tvorbu zůstal i přes různé výzvy a nabídky věrný až do své smrti.

Na své přání byl v roce 1940 pohřben na Slováckém Slavíně v jeho rodném Kněždubu, který je místem odpočinku i jeho bratra sochaře Franty a malíře Antoše Frolky.

Uprkovo celoživotní dílo bylo v minulém období při různých příležitostech podrobně hodnoceno předními českými kunsthistoriky. U příležitosti souborné, reprezentativní výstavy Joži Uprky v roce 2011 ve Valdštejnské jízdárně v Praze ke 150. výročí jeho narození byla vydána obsáhlá monografie, která poskytuje vyčerpávajícím způsobem pohled odborníků na výtvarné umění na život a dílo Uprky.

V kontextu s tím se v průběhu tohoto desetiletí vžilo a rozšířilo výstižné označení Joži Uprky jako Evropana slováckého venkova.

Uprkovo výtvarné dílo na rozdíl od řady jiných komerčně úspěšných českých autorů nikdy nebylo a není o dobývání světa, ale o objevování domova. Jako silná a svérázná osobnost se musel ve svém osobním i uměleckém životě vypořádat nejednou i s nepřízni osudu. Klid a pohodu našel vždy ve své práci. Uprka maloval s lidmi a pro lidi nevymýšlel složitě své kompozice, protože velmi brzy pochopil, že inspiraci a krásu není nutné hledat, ale že je všude kolem něj.

Uprkovy obrazy kromě výtvarné kvality jsou proto i důležitým svědectvím o životě našich předků. Uprka byl původní autentický umělec, který se jako jeden z mála českých malířů nenechal nějak zásadně ovlivnit cizími vzory, ale byl to naopak on, který ovlivnil několik generací malířů.

Šel jasně za svým cílem, nepodléhal komerčním vlivům neměnil tendenčně svůj rukopis. Možná právě proto se prosadil jako výrazná osobnost české a evropské výtvarné scény 19.a20.století.

O Uprkovi se mluví jako o jednom z typicky českých malířů. Na tom nemění nic ani ten fakt, že byl jeden z prvních českých autorů, který si osvojil prvky francouzských impresionistů. Život prostých lidí na Slovácku, později na Slovensku v Pováží se objevuje v různých obměnách na Uprkových plátnech.

Barevnost zdejšího kraje a pestrost lidových krojů, které byly v té době velmi rozšířeny vytvářely ze Slovácka doslova velké lidové divadlo. Těmito tématy se Uprka stal už za svého života velmi populární a jeho práci přijala široká veřejnost.

Jeho obrazy byly na trhu s výtvarným uměním již na přelomu 19.a 20.století vysoce ceněny.

Jízdy králů a Poutě u Sv. Antonínka se staly jeho oblíbenými a nejznámějšími motivy, které současně nejvíc zviditelnily Slovácko v ČR i v zahraničí. Pozitivní energii, která vyzařuje z Uprkových obrazů velmi intenzivně vnímají lidé i daleko za hranicemi naší země.

Úspěšná Uprkova výstava v r.2002 v Abú Dhabí v Sae, nebo jeho výstava v loňském roce v USA v Cedar Rapids nedaleko Chicaga, kterou organizovali naši krajané je toho důkazem.

K uctění památky Joži Uprky vznikla v r. 2012 z iniciativy Nadace Moravské Slovácko Galerie Joži Uprky, její stálá expozice v revitalizovaných prostorách památkově chráněné barokní budovy, bývalé jezuitské koleje v Uhreském Hradišti. Na ploše 1200 m2 ve dvanácti výstavních sálech je vystaveno na 150 obrazů Uprky z nichž mnohé patří mezi jeho stěžejní díla.

Expozice je současně muzeem s celou řadou dobových artefaktů. Kromě obrazů Uprky je zde vystaveno i 20 plastik jeho bratra Franty, který rovněž patří mezi přední české sochaře. Podle všech dostupných informací je Galerie Joži Uprky co do velikosti výstavní plochy a počtu vystavených exponátů jednou z největších stálých expozic jednoho malíře 19.a 20.století v Evropě.

Na přání návštěvníků expozice budou i v letošním roce pokračovat komentované prohlídky vždy poslední sobotu v měsíci.

Není bez zajímavostí, že v roce 2021 uplyne 160 let od narození Uprky. Nadace Moravské Slovácko a Galerie Joži Uprky při léto příležitosti připravuje celou řadu zajímavých akcí mezi kterými bude mít prioritu výstava Uprky v Paříži v hlavním městě světové kultury v květnu-červnu v Českém centru.

Touto výstavou vrátí mimo jiné Uprka Auguste Rodinovi světovému sochaři francouzského původu návštěvu jeho sídla v Hroznové Lhotě v roce 1902.

Uprkovo dílo zvláště v poslední době, kdy v nepřehledném multikulturním světě se vytrácí rodná země, nabývá na stále větším významu. A proto jen víc takových Uprků.

V průběhu letošního roku si ještě několikrát důstojným způsobem připomene památku tohoto fenoména jménem Joža Uprka, který i když již 80 let nežije, zůstává stále mezi námi.

Petr Vašát, Spoluzakladatel Galerie Joži Uprky a její kurátor