V minulém týdnu lešení zmizelo, střecha jihovýchodní věže je v novém kabátu. Římskokatolický farní kostel sv. Vavřince byl vybudován z popudu světlovského pána Gabriela Serenyi v letech 1651-1656 podle návrhu Jana Křtitele Erny.

Kostel byl původně obehnán na všech stranách pevnou a vysokou zdí, chráněnou silnými rožními baštami, z nichž se dvě dosud zachovaly. Nad hlavním vchodem je zazděn dvojitý erb jeho zakladatele Gabriela Szerenyiho a jeho manželky Elišky.

Hana Děcká