Ve čtvrtek 6. února se v budově Obchodní akademie v Uherském Hradišti uskutečnila akce s názvem „Velký kulatý stůl“, jehož tématem byly trendy života a práce generace miléniánů a generace Z.

Akce se na pozvání ředitele školy Ing. Jiřího Durďáka zúčastnili zástupci několika významných subjektů, mezi něž patří Regionální kancelář agentury Czechinvest, Krajská hospodářská komora, Pakt zaměstnanosti Moravskoslezského kraje, Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje a Technologické inovační centrum ve Zlíně.

Aktivity školy prezentovali vybraní zástupci pedagogického sboru spolu s žáky školy, kteří se věnují podnikání. Město Uherské Hradiště zastupoval místostarosta Ing. Čestmír Bouda, který s dalšími pozvanými hosty obohatil program akce, jejíž náplní byla vzájemná výměna informací z oblasti duálního vzdělávání, podpory rozvoje podnikavosti a vlastní podnikatelské aktivity žáků. Prostor byl v rámci jednotlivých prezentací a diskuze věnován i kreativnímu myšlení. 

Adam Skovajsa