Ale všechno pěkně popořádku:

V naší základní škole jsou dvě prostorné učebny školních dílen. Řadu let ale zněly prázdnotou a připomínaly spíše skladiště nepotřebných věcí. Stav materiálního vybavení dílen vzal časem za své a pro vedení plnohodnotné výuky pracovních činností byl zoufalý. Chybělo dostatečné množství pracovního nářadí, aby byly dílny provozuschopné a pro výuku použitelné.

Na konci minulého školního roku se situace ale radikálně změnila. Po zmapování stavu dílen přišel nápad na jejich obnovu. Potom už následovala jen pilná práce. V dílnách jsme pořádně uklidili. Vyvezli jsme nepotřebné staré věci a dokoupili alespoň základní ruční mechanické nářadí. A dílo se podařilo! Od září 2019 se hoši 6. – 9. ročníku pod vedením pana učitele Mgr. Petra Hejdy v rámci vyučovacího předmětu pracovní činnosti učí řezat, pilovat, vrtat, brousit… Zvládli už vyrobit první jednoduché výrobky, např. stojánek na mobil, hlavolam, tužku a kostku. Některé dokonce prodávali na vánočním jarmarku školy. V nejbližším období žáci budou vyrábět sedačky z palet, které zútulní chodby 2. stupně ZŠ. Proběhne projekt „Nejzajímavější ptačí budka“, v rámci něhož žáci sami vyrobí ptačí budky a rozmístí je v naší školní zahradě.

Že je polytechnické vzdělávání žáků v základních školách důležité si uvědomuje také Zlínský kraj, který v létě vyhlásil dotační program pro podporu vybavení školních dílen „Výzva č. MaS02-19“. Cílem dotačního programu je motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol. Naše škola si v rámci této výzvy podala žádost o dotaci, která byla schválena. V tomto školním roce tedy realizujeme projekt „Hurá do dílen!“, který Zlínský kraj podpoří částkou ve výši 105 000 Kč. Škola v rámci projektu vybaví školní dílny a žáci je budou ve výuce aktivně využívat.

Proč to všechno děláme? Chceme, aby naši žáci získali manuální zručnost a osvojili si základní řemeslné dovednosti. Chceme, aby žáci měli možnost vyrobit si jednoduchý výrobek a pocítili radost z manuální činnosti. Chceme u žáků rozvinout zájem o technické obory a ukázat jim možný směr jejich dalšího studia tak, aby byli v budoucnu konkurenceschopní na trhu práce. Poptávka po zaměstnancích s technickým vzděláním je v současnosti značná, proto je potřeba polytechnické vzdělávání a praktické dovednosti žáků podporovat. Jsme si toho plně vědomi, proto má praktická výuka ve školních dílnách v naší škole zelenou!

Zaslala Šárka Mikesková, ředitelka Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Nivnice