Návštěvníci mohli zhlédnout fotografie z kroužků, táborů, soutěží, ukázky výtvarných a rukodělných kroužků u příležitosti ukončení činnosti ve školním roce 2021/2022. Děti zaujala prohlídka živých zvířat, které připravilo Přírodovědné centrum Trnka. K této prezentaci se připojila také Městská kina výstavou výtvarných prací vzniklých při Malovásku a v Dílnách animace.

Malovásek navíc zařadil oblíbené malování kamínků a malování na tvář, které mají malí i větší účastníci ve velké oblibě. V promítacím sále na úvod vystoupily děvčata z Ukrajiny a pak všichni přítomní mohli vidět živé vystoupení dětí z DDM Šikula. Na závěr dvouhodinové přehlídky a výstavy čekalo všechny přítomné promítání populárního dětského filmu Zpívej2. 

Taková byla první červnová neděle v Kině Hvězda a nyní nezbývá nic jiného než poděkovat spolupořadateli akce, kterým byl Dům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště, dále nemůže chybět poděkování za příjemné nedělní odpoledne Přírodovědnému centru Trnka, městskému kinu a Malovásku a těšit se na akce v roce 2022/2023. 

Olga Švecová 

Plumlovská přehrada byla budována v letech 1913 až 1914 a následně po ukončení I. světové války v letech 1921 až 1932.
RETRO: Jak se stavěla před více než 100 lety Plumlovská přehrada? Podívejte se
Diakonie na výletě.
Diakonie na výletě. Lidé se užívali v okolí ostrožských jezer