Po vybavení audiotechnikou se všichni vydali přes Masarykovo náměstí ke kapli svatého Šebestiána na Palackého náměstí. Tam při odpočinku vyslechli povídání o kapli svatého Rocha a o soše svatého Rocha ve Smetanových sadech.

Po malé přestávce se všichni vydali k Františkánskému kostelu a odtud na Mariánské náměstí k Morovému sloupu. Poslední zastavení bylo před barokními domy, které jsou na tomto náměstí postaveny. Krátce před osmnáctou hodinou se všichni vrátili k informačnímu středisku, kde po odevzdání audiotechniky nastalo loučení slovíčkem „děkujeme“, které právem patřilo průvodkyní Blance Rašticové a pracovnicím informačního střediska.