Hodina určená k výrobě lampionů rychle uběhla, a tak se děti přemístily do čítárny knihovny, kde na ně čekala pohádka „O žluté bundě s pokaženým zipem“ v podání herců Slováckého divadla Davida Vackeho a Jirky Hejcmana.

Po pohádce mezi děti zavítaly kouzla v podání kouzelníka Jirky Hadaše. Po vykouzlení posledního kouzla se děti sešly před knihovnou, aby se společně vydaly s baterkami, lucerničkami, lampióny, světélky ulicí Krátkou, Františkánskou na Mariánské náměstí a Prostřední ulicí se lampiónový průvod se za bubnování bubeníka Janka Pašky na Masarykovo náměstí náměstí, kde bylo netradiční dvacáté druhé setkání broučků ukončeno.

Před ukončením zaznělo kouzelné slůvko „děkujeme“, které bylo určeno především pracovnicím dětského oddělení Hance a Broňce za zorganizování tohoto netradičního setkání broučků. Poděkování patří také hercům Slováckého divadla Davidovi a Jirkovi a kouzelníkovi Jirkovi za zpříjemnění pátečního podvečera.

Olga Švecová