Všichni přítomní se od lektorky dozvěděli mnoho nového. Před zahájením kurzu mimo jiné řekla: „Publikace, které jsem vydala, jsou určeny všem, kdo chtějí zábavnou formou procvičit mozek, zlepšit kondici nebo jen zkrátit si čekání na autobus, vlak či dlouhou chvíli“.

Po úvodních slovech si přítomní mohli na připravených materiálech vyzkoušet například: skládání slov, přesmyčky, hledání měst, rostlin, věcí, zvířat, vkládání samohlásek do rčení apod. Čas při zábavných úkolech velmi rychle uběhl, nastal čas loučení a poděkování, které patřilo lektorce Janě Bílkové a Dagmaře Vaďurové za akci a čas, který věnovaly přípravě a organizaci setkání.

Olga Švecová