Josef Divín má v letošním roce za sebou již samostatné výstavy v prestižních galeriích v Jablonci nad Nisou (Galerie N) a Šumperku (Galerie Jiřího Jílka). V obou případech se do názvů výstav promítlo stěžejní téma autorovy tvorby, a to krajinný motiv, ať již zahrady či přímo skleněné krajiny… U probíhající výstavy ve Valašském Meziříčí zvolil umělec ještě sofistikovanější námět. Pod latinským pojmem ULTIMA THULE se skrývá vzdálená a nedostižná krajina, místo na samém okraji světa, či až za ním… Tajuplné místo podněcující naši fantazii a stvořené tvůrčí invencí vystavujícího umělce. Jeho niterná krajina vzpomínek na prožitky z cest, přičemž sám autor k tomu dodává: „Snažím se přenášet do skla vjemy a pohledy z navštívených míst, často to jsou kompozice, kde hraje hlavní úlohu ztvárnění vítr, voda, led, ticho, večer, hora, architektura, krajina…“

Působivá krajinná koláž je ve výstavě sestavena z více než 40 skleněných obrazů provedených technikou fusingu. Do lehaného skla jsou navíc zataveny nerosty, stříbro, platina, sklářské pudry či barva, které umocňují celkový, malebně impresivní dojem z této nástěnné instalace. Malířský a kresebný charakter mají i Divínovy vystavené foukané skleněné objekty-nádoby vytvořené mezi lety 2021 až 2022, ozvláštněné působivým, dynamickým tvůrčím gestem. Tím autor tvoří na plášti nádob stříbřité krajinné kompozice a přírodní motivy, přičemž se v procesu tvorby vlastně jedná o rychlou, několikavteřinovou akci… Během ní musí dojít k dokonalé synchronizaci pohybů skláře otáčejícího píšťalou a umělcovým zásahem-přenosem námětu na nádobu vyfouknutou ze žhavé skloviny. Existuje ovšem vždy jen jeden pokus a žádný tah nelze vrátit zpět…

Autor svým malířským rukopisem vlastně vzdává hold svému bývalému učiteli a vedoucímu ateliéru Sklo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze – akad. malíři Vladimíru Kopeckému, význačné a vlivné osobnosti českého sklářského umění. Na rozdíl od něj ovšem netíhne k expresi, ale k intuitivní a meditativní poloze tvorby. Kopecký je mimo jiné též původcem názvu Divínovy valašskomeziříčské výstavy – ULTIMA THULE. Na její realizaci vystavujícímu umělci samozřejmě velmi záleželo, neboť jde o výstavu v domovském městě, kde Josef Divín již 14 let, od roku 2008, působí jako pedagog (a dnes i vedoucí oboru Design skla) na místní sklářské škole.

Olga Méhešová, historik umění Muzea regionu Valašsko