Po domluvě s MěÚ Uherský Ostroh nám byl přidělen úsek, který bylo potřeba uklidit. I přesto, že počasí nám nebylo nakloněno, vyrazili jsme v sobotu ráno vybaveni pytli na odpad a rukavicemi. Připravené pláštěnky jsme využili hned na začátku trasy, když nás zastihla dešťová přeháňka.

Šperky, dráčci, oblečení. Mint Market přinesl do Hradiště pestrou autorskou tvorbu
Šperky, dráčci, oblečení. Mint Market přinesl pestrou autorskou tvorbu

Nám přidělený úsek ve směru na Ostrožskou Lhotu již dobře známe z předchozích let. Rozdali jsme si tedy pracovní rukavice a označené igelitové pytle jsme začali plnit nalezenými „poklady“. Kolem cesty, na poli i v remízku jsme našli méně odpadu, než v minulých letech, což je nepochybně dobrá zpráva.

Okolo cest, v remízku i na poli jsme objevili zbytky plastových a skleněných nádob, konzervy a další odpad všeho druhu. Stavební suť, která se také v útrobách remízu nachází, již nebylo v našich silách odklidit. Všichni zúčastnění se podivovali nad důvody, které vedou někoho k tomu, aby svůj odpad vyvážel do přírody v situaci, kdy město nabízí k ukládání veškerých odpadů sběrný dvůr a množství kontejnerů.

Školní družina Pod Vinohrady navštívila Kovozoo.
Školní družina Pod Vinohrady navštívila Kovozoo

Všichni společně věříme, že tento úklid bude mít i výchovný efekt – děti, které stráví několik hodin úklidem odpadků, je pravděpodobně nebudou vyhazovat tam, kam nepatří. S dobrým pocitem, že jsme pomohli přírodě i nám všem jsme se procházkou vrátili domů.

Za všechny zúčastněné teta Štěpánka a strýc František.