Po domluvě s Městským úřadem Uherský Ostroh jsme se pustili do úklidu přiděleného úseku. I přesto, že počasí nám zpočátku nebylo nakloněno, nakonec se mraky rozplynuly a nemuseli jsme vytahovat připravené pláštěnky. Po příchodu na místo jsme děti seznámily s prostorem, který máme uklidit.

Nám přidělený úsek ve směru na Ostrožskou Lhotu už dobře známe z předchozích let. Rozdali jsme si tedy pracovní rukavice a označené igelitové pytle jsme začali plnit nalezenými „poklady“. Kolem cesty, na poli i v remízku jsme našli překvapivé nálezy, zbytky plastových a skleněných nádob, konzervy a další odpad všeho druhu. Stavební suť, která se také v útrobách remízu nachází, už nebylo v našich silách odklidit.

Všichni zúčastnění se podivovali nad důvody, které vedou někoho k tomu, aby svůj odpad vyvážel do přírody v situaci, kdy město nabízí k ukládání veškerých odpadů sběrný dvůr a množství kontejnerů. Všichni společně věříme, že tento úklid bude mít i výchovný efekt – děti, které stráví několik hodin úklidem odpadků, je pravděpodobně nebudou vyhazovat tam, kam nepatří. S dobrým pocitem, že jsme pomohli přírodě i nám všem jsme se procházkou vrátili domů.

Za všechny zúčastněné teta Štěpánka a strýc František

Poslední dubnový Malovásek v akci.
V uherskohradišťském kině létaly berušky. Děti je vyráběly