A za odměnu si pak děti mohou pohrát v interaktivní části výstavy… 

Muzeum Kroměřížska