Ještě před tím se zúčastnili žehnání v brodském farním kostele a slavnostního průvodu k uherskobrodské radnici, kde je uvítali zástupci města a popřáli jim vše dobré na jejich putování.

O den později, tedy v sobotu 6. ledna vyrazí koledníci zvěstovat radostnou rodinu o narození Ježíška, popřát lidem vše dobré do nového roku, a poprosit o příspěvek na pomoc potřebným i v dalších obcích Uherskobrodska. Koledování potrvá až do 14. ledna.

Při poslední Tříkrálové sbírce na Uherskobrodsku lidé koledníkům darovali 1 893 442 korun a jednalo se o rekordní sumu v historii této akce.

„Rekordní částky se tehdy nacházely v pokladničkách v osmdesáti procentech obcí našeho regionu,“ připomněl František Bílek, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku.

Koho Tři králové nezastihnou doma, může přispět skrze on-line koledu a finanční dar zaslat na účet č. 66008822/0800 s uvedením variabilního symbolu pro Uherskobrodsko 777970082.

V Uherském Brodě lze od 6. do 14. ledna přispět i do statické pokladničky v tamním farním kostele na Masarykově náměstí. Do sbírky lze přispět také prostřednictvím QR kódu. QR kód a bližší informace o Tříkrálové sbírce na Uherskobrodsku najdete zde.

Další podrobnosti o Tříkrálové sbírce zde. 

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising, Charita Uherský Brod