Čtenáři roku se v jednotlivých knihovnách České republiky hledají a volí již od měsíce března a v roce, kdy si připomínáme 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, to nemohl být nikdo jiný než učitel. Mgr. Miloslava Ondráčková ze ZŠ UNESCO, která ocenění uherskohradišťského Čtenáře roku získala, pravidelně se svými žáky navštěvuje knihovnu a díky ní si celá řada mladých čtenářů cestu do knihovny a ke knížkám našla. Byla oceněna nejen za dlouholetou spolupráci a podporu dětského čtenářství, ale také za soustavnou motivaci dětí ke čtení a rozvíjení jejich čtenářské gramotnosti. Paní učitelce moc gratulujeme!

Olga Švecová