Úvodem komentované prohlídky, která byla zahájena v šestnáct hodin před Informačním střediskem vybavením přítomných výborným zařízením-audiotechnikou. Po malé instruktáži jak zprovoznit sluchátka se za malou chvíli všichni přítomní mohli zaposlouchat do milého hlasu průvodkyně a historičky Blanky Rašticové, která započala přivítáním další zajímavou komentovanou prohlídku. První kroky směřovaly k maketě na Masarykově náměstí,po chvíli účastníci putovali ulicí Poštovní směrem k bastionu, ale jejich zastavení bylo Městského opevnění, při výkladu tak všichni došli k bráně Matyáše Korvína v jezuitském parku, kde si všichni vyslechli její historii. Za krásného slunečného odpoledne účastníci vydali na stanovenou trasu při níž shlédli mnoho dalších krásných památek a dozvěděli se mnoho nového a zajímavého. Putování za Matyášem Korvínem bylo ukončeno, odevzdáním audiotechniky v Informačním centru a kouzelným slovíčkem „Děkujeme“ za krásný zážitek horkého pátečního srpnového dne. Toto kouzelné slovíčko patřilo v první řadě historičce Blance Rašticové, pracovnici Městského informačního centra a také Městu Uherské Hradiště.

Olga Švecová