Ve dvouhodinovém programu, moderovaném nadějným konferenciérem Šimonem Ludvíčkem z Kunovic, se na scéně vystřídalo na 50 účinkujících z pěveckých sborů Bzenecké Drmolice, Krasavci z Ostrožské Nové Vsi, mužského pěveckého sboru z Kunovic a místních Chlapů z Vážan. Setkání pěveckých ansámblů odstartoval se svým tanečně-dramatickým „loupežnickým“ představením folklorní soubor Děcka z Vážan.

Ve dvou programových blocích se rekordních 150 diváků mohlo zaposlouchat nejen do vánočního koledování zúčastněných sborů, ale i do oblíbených lidových písní. Večer tříkrálový s následnou besedou u cimbálu doprovázela cimbálová muzika Kunovjan, která na závěr oficiálního programu zapěla společně se všemi sbory stylové My tři králové, jdeme k vám…

Zaslali Renata a Antonín Šťastní z Vážan