„Pomoc má mnoho tváří. V tomto duchu naplňujeme své poslání, kterým je poskytování podpory pro klienty se specifickými potřebami s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu“ říká ředitelka střediska, Bc. Jitka Hrdinová a doplňuje: „Při tom se opíráme o čtyři základní diakonické hodnoty – milosrdenství, fortelnost, společenství, naděje.“

Diakonie CČE – středisko CESTA (www.strediskocesta.cz) slaví v tomto roce 25 let od svého otevření. Středisko CESTA sídlí v Uherském Hradišti a poskytuje čtyři sociální služby. Do budovy nedaleko vlakového nádraží přichází každý všední den klienti Denního stacionáře a Sociálně terapeutické dílny (další terapeutická dílna je na Studentském náměstí). Služby Rané péče a Podpory samostatného bydlení jsou poskytovány převážně terénní formou. Denní stacionář pomáhá lidem se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 6 do 65 let.

„Vytváříme pro lidi s postižením prostor, kde se mohou cítit příjemně, jako doma. Podporujeme je v zachování či rozvoji jejich schopností a dovedností“ přibližuje Mgr. et Mgr. Věra Řešetková, vedoucí služby.

Služba Rané péče nabízí podporu a pomoc rodinám s dítětem nebo dětmi od narození do 7 let se zdravotním postižením, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

„Služba je poskytována převážně návštěvami v domácím prostředí dítěte. Pomáháme rodinám najít cesty, jak pomoct a podpořit své dítě v tom, co zvládá s obtížemi. Pokud máte obavu o vývoj svého dítěte, pak jste tu správně“ informuje Mgr. Dana Štěrbová, vedoucí služby.

Podporu samostatného bydlení představuje vedoucí služby Bc. Radka Marášková, DiS.: „Podporujeme lidi v samostatnosti tak, aby mohli žít podle svých představ a možností ve svém domově. Pomáháme jim například s péči o sebe, své zdraví, domácnost a bezpečí. Provázíme je, aby se uměli rozhodovat a říct si o podporu.“

Služba podpory samostatného bydlení je poskytována osobám s duševním onemocněním, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 do 80 let. Sociálně terapeutická dílna je určena lidem s duševním onemocněním, mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

„Když si lidé nemohou najít kvůli svému zdravotnímu stavu práci, jsme tu my. U nás mohou získat potřebnou jistotu, rozvíjet své schopnosti a dovednosti k tomu, aby si mohli práci najít“ popsala Mgr. et Mgr. Věra Řešetková, vedoucí služby. Středisko má další plány do budoucna.

„Naším úkolem nyní bude postavit se čelem k výzvě ve formě celkové rekonstrukce budovy střediska. Chtěli bychom naše služby rozvíjet a klientům i zaměstnancům poskytnout přívětivé prostředí“ říká ředitelka Hrdinová a dodává:

„Zjišťujeme zájem o Odlehčovací službu, kterou bychom také rádi realizovali a nabídli. Cílem naší Odlehčovací služby je v prvé řadě odpočinek rodičů (a dalších pečujících osob), prostor na řešení jejich pracovních i soukromých záležitostí a posilování sociálních vazeb při náročné péči o děti se závažným postižením od narození do 18 let.“

Středisko CESTA aktuálně připravuje výstavu obrazů, které malují klienti sociálně terapeutické dílny. Hlavní téma obrazů je Malý princ a prodejní výstavu bude k vidění v prostorách hlavní knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

„Všechny Vás srdečně zveme na výstavu. Chceme tímto ukázat, jaký kus cesty zvládnou ujít naši klienti. Na začátku do střediska přichází nejistí a s obavami, že spoustu věcí nezvládnou. Pod vedením pracovníků v sociálních službách a v kolektivu pak nachází potřebnou jistotu, rozvíjí své schopnosti a z jejich rukou vychází naprosto obdivuhodné věci“ řekla ředitelka Hrdinová a zároveň poděkovala všem, kteří středisko podporují: „Financování našeho rozpočtu řešíme v rámci žádostí o dotace z veřejných prostředků a přihlašováním se do různých výzev nadací. Podporují nás i dárci – jak firemní, tak soukromí. Nesmím zapomenout ani na dobrovolníky a členy sboru, kteří nám pomáhají nebo se účastní různých akcí pořádaných naším střediskem. Všem patří velký dík.“ Za středisko CESTA Markéta Albrechtová