Na část nákladů se nám podařilo získat dotace ve výši 200 tisíc Kč. Za to děkujeme MAS Dolní Poolšaví. Zbylé náklady ve výši 1 183 038 Kč budou uhrazeny z rozpočtu obce Pašovice.

Tento prostor ve středu obce se tak díky nové opěrné zdi stane bezpečnějším a hlavně se zlepší i vizuální stránka této části obce. Prosím vás o opatrnost a trpělivost při průběhu stavebních prací. Tento úsek je hodně frekventovaný, tak na sebe dávejte při průchodu a nebo průjezdu pozor!

Vlastimil Řezníček