Landštejnové vystavěli kolem roku 1480 hrad Nový Světlov. Pocházeli z větve mocného roku Rožmberků. Pětilistá růže v rudém poli, kterou měli ve svém znaku Landštejnové, byla dědičkou osmicípé hvězdy Šternberků, posledních držitelů Starého Světlova. Osmicípou hvězdu, avšak se změněnou rudou barvou pole, převzalo do svého znaku starobylé městečko Bojkovice, které se po vystavění Nového Světlova stalo střediskem feudální oblasti o rozloze větší než 300 km².

Exkurze v železárnách.
Školáci z Velehradu navštívili Třinecké železárny ve Starém Městě

Ctibor z Landštejna byl nejvýznamnějším držitelem hradu, v roce 1511 založil první cech v Bojkovicích - soukenický. Dal také vystavět nad Bojkovicemi, asi uprostřed prostranství dnešního hřbitova, gotický kostelík sv. Jiří, z něhož se zachovalo jen několik kamenných gotických článků a zlomek okenní kružby s vytesanou pětilistou růží - znakem Landštejnů. Po Ctiborově smrti zdědila Nový Světlov jeho dcera Jitka, která učinila jeho spolumajitelem svého manžela, Joachyma Biberštejna. Panství pak od nich po krátké době koupil Burian z Vlčnova.

Nový majitel světlovského panství, který měl za manželku Johanku z Kornic, svůj majetek dále různými koupěmi rozšiřoval. Roku 1544 ho král Ferdinand jmenoval vyšším sudím nad královskými many na Moravě a sněmem moravským byl zvolen do komise pro vyhledávání a k napravení starých a nových zemských zřízení. Za jeho panování roku 1526 vyplenili Bojkovice Turci…

Hana Děcká 

Halloweenská výzdoba nechyběla ani v Popovicích.
Halloweenská výzdoba nechyběla ani v Popovicích
Prostory nikdy nezprovozněné jaderné elektrárny Zwentendorf.
Atom konserve. Nahlédněte do útrob nikdy nezprovozněné jaderné elektrárny
Podzim v MŠ Bánov.
V MŠ Bánov si užívají krásný podzim. Děti uspávaly i ježky