Rodiče dětí, prarodiče, zástupci města Uherské Hradiště a obcí, ale také široká veřejnost, měla tento den možnost shlédnout pestrý program. Děti předvedly taneční, hudební nebo dramatické vystoupení, zpívaly, tancovaly a radovaly se z přítomnosti svých kamarádů ze školky, ale také blízkých rodinných příslušníků, kteří je přišli podpořit.

Ukázaly nám, co se v mateřince se svými paní učitelkami naučily a také, jak se jim podařilo, mnohdy poprvé, vystupovat před tak velkým obecenstvem na opravdovém podiu. Podařilo se opět vytvořit neuvěřitelně dojemnou atmosféru ve vyprodaném sále Klubu kultury v Uherském Hradišti.

Viděli jsme folklorní vystoupení, při kterých si děti upevňovaly význam tradic, vrátili jsme se do dětských let a zavzpomínali jsme, jaké to bylo, když jsme chodili do MŠ my. Celé odpoledne moderoval zkušený a velmi zábavný pan David Pavlíček, který opět dokázal vtáhnout diváky do děje představení a přispěl tak k mimořádně silnému prožitku pro všechny zúčastněné.

Jsme přesvědčeni o tom, že ti, kteří přišli malé tanečníky povzbudit a nahlédnout pod pokličku práce učitelek v mateřských školách, nelitovali. Práce s malými dětmi je nelehká, ale radostná a pro většinu paní učitelek je nejen povoláním, ale hlavně posláním. Patří jim, i všem dětem, které na přehlídce vystupovaly, velký dík!

Alena Vrtalová, Organizátor Slovácké přehlídky mateřinek