Naše školní knihovna bude i v letošním školním roce otevřena všem žákům a knihovnice Martina se na všechny moc těší!

Základní škola Velehrad