Krajina vstoupila do podzimu a právě v této době se v aule Obchodní akademie Uherské Hradiště uskutečnil zápis a imatrikulace nových posluchačů Univerzity třetího věku, za účasti hodnostářů Univerzity Palackého Olomouc, Mgr. Bc Kláry Tesaříkové Čermákové vedoucí oddělení dalšího vzdělávání, proděkanky Mgr. Zdeňky Mikšové, Ph. D. z fakulty zdravotnických věd UPOL, ředitele školy Ing. Jiřího. Durďáka. Po zdravicích a přečtení studentského slibu, přítomní posluchači slib ztvrdili a převzali imatrikulační list.

O studium na Obchodní akademii, je každým rokem velký zájem, o čemž svědčí i to, že do prvního ročníku se letos přihlásilo 36 studentů. Všem novým studentům přejeme hodně radosti ze studia a pohodu v prvním ročníku.

Olga Švecová