Tak jak byl uvedeno v předcházejících řádcích bylo v podvečerních hodinách zahájeno první cvičení pod názvem „Trénink paměti“. Třicet účastníků kteří se sešli v čítárně knihovny přivítala Dagmar Vaďurová, která všem představila rektorku a autorku knih Janu Bílkovou. Po úvodních slovech paní Vaďurové krátce pohovořila lektorka kurzu Jana Bílková, která krátce naznačila jak bude první hodinové cvičení probíhat a pak již všichni účastníci sklonili své hlavy nad pracovní list a plně se věnovali plnění úkolů které dostávali od lektorky. Čas při zábavných úkolech velmi rychle uběhl nastal čas loučení a prohlídek knih, které si mohli zájemci od autorky zakoupit a doma pak za dlouhých zimních večerů svoji paměť trénovat. Na závěr přítomní poděkovali paní Janě Bílkové za zajímavou první hodinu a za čas, který jim věnovala. Slova díků patřila i paní Dagmaře Vaďurové, která měla vše po organizační stránce na starosti.

Olga Švecová