V sobotu 24. června 2023 v 16 hodin v IC Zvonice Soláň byla zase zahájena výstava obrazů nežijících autorů spojených se Zvonicí a výstava soch a kreseb k životnímu jubileu Martina Gaji.