Respirátory zde předali řediteli Charity Uherské Hradiště Jiřímu Jakešovi a řediteli Charity Uherský Brod Petru Houšťovi. Ochranné pomůcky budou využity především ve prospěch sociálně slabých rodin a samoživitelek s dětmi.

Za dar oběma pánům poslancům mnohokrát děkujeme.

Charita Uherské Hradiště